Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni

ERZ-EZP.271.5.2020.EJ                                                                                           
Gdynia, 21.02.2020r.
Część I i II
 
                                                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020