Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni

RZ-EZP.271.84.2019.EJ                                                                                                    
Gdynia 09.01.2020r.


Część I i II
 
                                          INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020