Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni - część I

RZ-EZP.271.82.2018.IK                                                                                          Gdynia, 15.10.2018r.
(Część I)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 15.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.10.2018