Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni

RZ-EZP.271.72.2018/IK                                                                                                 Gdynia, 04.10.2018r.             
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 04.10.2018
Data udostępnienia informacji: 04.10.2018