Usuwanie odpadów powstałych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie Gminy miasta Gdyni

RZ-EZP.271.87.2019
Gdynia, 24.12.2019r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie odpadów powstałych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie Gminy miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.12.2019
Data udostępnienia informacji: 24.12.2019