Usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów stwarzających zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie miasta Gdyni

ERZ-EZP.271.15.2020
Gdynia, 11.03.2020r.

 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów stwarzających zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.03.2020
Data udostępnienia informacji: 11.03.2020