Usuwanie dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni

RZ-EZP.271.100.2018/2019.IK                                                                                          Gdynia, 23.01.2019r.                                                                                
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 23.01.2019
Data udostępnienia informacji: 23.01.2019