Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi - cz.4RZ-EZP.271.123.2017/2018.KK                                                                                   Gdynia, 30.04.2018r.
(Część 4)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadań w ramach: „Modernizacji 11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowy 29 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZĘŚĆ 4

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 30.04.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018