Usługi czyszczenia i konserwacji separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gdyni


RZ-EZP.271.16.2019.JS                        dynia, 10.05.2019 r.
(CZĘŚĆ 1 i 2)
 
 
 
 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2019 11:12 Aktualizacja treści Jolanta Sagan