Usługa transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni - nieudzielenie zamówienia

RZ-EZP.271.85.2019.EJ                                                                            
Gdynia, 13.12.2019r.
 
 
 
 
                                       INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 13.12.2019
Data udostępnienia informacji: 13.12.2019