Usługa transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni

ERZ-EZP.271.34.2020
Gdynia, 29.06.2020r.                                       
                       
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.06.2020
Data udostępnienia informacji: 29.06.2020