Usługa transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni

RZ-EZP.271.91.2019.EJ                                                                                                      
Gdynia, 20.12.2019r.
 
 
 
 
                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2019
Data udostępnienia informacji: 20.12.2019