Usługa sprzątania baz LIZUD

ERZ-EZP.271.101.2020.JS/                                    Gdynia, 15.02.2021r.
 
                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania baz letniego i zimowego utrzymania dróg i sukcesywnego dostarczania środków  higienicznych na potrzeby baz LiZUD, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2021 14:46 Dodanie informacji Jolanta Sagan