Usługa polegająca na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni

ERZ-EZP.271.18.2020                                                                                          Gdynia, 06.04.2020r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.04.2020
Data udostępnienia informacji: 06.04.2020