Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (...) zadania pn.: „Przebudowa muru oporowego usytuowanego wzdłuż ul. Olgierda przy posesji nr 63 w Gdyni”

RZ-EZP.271.50.2019.NW                                                                               Gdynia, 27.06.2019r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa muru oporowego usytuowanego wzdłuż ul. Olgierda przy posesji nr 63 w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 27.06.2019
Data udostępnienia informacji: 27.06.2019