Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi (...)RZ-EZP.271.81.2018/2019.JS                                                                 
Gdynia, 03.04.2019 r.
(część 1)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania: „Modernizacja 19 zatok przystankowych” w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019