Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych (...)


RZ-EZP.271.18.2018.JS                                                                                        Gdynia, 10.09.2018r.
(część 1, 2, 3 i 4)
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania: „Modernizacja 19 zatok przystankowych” w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 10.09.2018
Data udostępnienia informacji: 10.09.2018