Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi - „Przebudowa 11 zatok autobusowych (...)

ERZ-EZP.271.42.2020
Gdynia, 07.09.2020r.
(część 3) (BIP)
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi - „Przebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni”, w ramach przedsięwzięcia „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia” /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/, z dopuszczeniem składania ofert częściowych - Część 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.09.2020
Data udostępnienia informacji: 07.09.2020