Usługa ochrony i konwojowania osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni

RZ-EZP.271.92.2018.KK                                                                                        Gdynia, 06.12.2018r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony i konwojowania osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.12.2018