Unieważnienie postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej (...) w ramach zagospodarowania terenu zieleni ,,Zielona Górka” w Gdyni Pogórze

RZ.EZP.271.47.2017
Gdynia, 27.06.2017r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżki głównej (chodnika) w ramach zagospodarowania terenu zieleni ,,Zielona Górka” w Gdyni Pogórze, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) informuję, że w w/w postępowanie zostało unieważnione w dniu 27.06.2017r.
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty.
                                                       
UZASADNIENIE PRAWNE:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.06.2017
Data udostępnienia informacji: 27.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2017 10:03 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz