„Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” - dokumentacja i wykonanie robót budowlanychRZ-EZP.271.10.2018.KK                                                                                      Gdynia, 15.06.2018r.
(część 1 i 2)
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” na terenie Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 15.06.2018
Data udostępnienia informacji: 15.06.2018