Świadczenie usługi asysty technicznej, konserwacyjnej i opieki serwisowej Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

ERZ-EZP.271.94.2020.JS/                                          Gdynia, 15.01.2021r.
 
 
               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi asysty technicznej, konserwacyjnej i opieki serwisowej w celu utrzymania sprawności i prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 15.01.2021
Data udostępnienia informacji: 15.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2021 12:08 Dodanie informacji Jolanta Sagan