Świadczenie usługi asysty technicznej (...)

RZ-EZP.271.55.2018.IK                                                                                        Gdynia, 27.08.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi asysty technicznej, konserwacyjnej i opieki serwisowej w celu utrzymania sprawności i prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 27.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2018 15:13 Aktualizacja treści Natalia Wargacka