Świadczenie usługi asysty technicznej (...).

RZ-EZP.271.15.2018.IK/DT                                                                                                     Gdynia, 15.05.2018r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi asysty technicznej, konserwacyjnej i opieki serwisowej w celu utrzymania sprawności i prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, w zakresie dedykowanego oprogramowania VTcenter (wraz ze wszystkimi modułami, komponentami i dodatkami, które obejmuje), prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 15.05.2018
Data udostępnienia informacji: 15.05.2018