Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla potrzeb Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

ERZ-EZP.271.95.2020.EJ.7208
Gdynia, 07.12.2020r.
 
 
 
 
                               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla potrzeb Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 07.12.2020