Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla potrzeb Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

RZ-EZP.271.49.2019.EJ                                                                                            
Gdynia, 08.08.2019r.

 
 
 
 
                               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych
i kurierskich dla potrzeb Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, prowadzonego na podstawie
art. 138o ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019