Sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

ERZ-EZP.271.14.2020.EJ                                                                                      
Gdynia, 23.03.2020r.
 
 
                                                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie siedzib Zarządu Dróg  i Zieleni w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2020
Data udostępnienia informacji: 23.03.2020