Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Biskupa Dominika (...)

RZ-EZP.271.26.2018.EJ                                                                                                Gdynia,  30.05.2018r.                                                           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Biskupa Dominika na wysokości posesji
nr 23-47 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2018