Sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. Morską w Gdyni(...)

ERZ-EZP.271.41.2020
Gdynia, 29.07.2020r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. Morską w Gdyni, w dzielnicy Cisowa (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.07.2020
Data udostępnienia informacji: 29.07.2020