Sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 4 aktywnych przejść dla pieszych w Gdyni

ERZ-EZP.271.26.2020.EJ                                                                                          
Gdynia, 23.06.2020r.
 
 
 
                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 4 aktywnych przejść dla pieszych w Gdyni, w dzielnicy Oksywie (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 24.06.2020
Data udostępnienia informacji: 24.06.2020