Sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z ul. Staniewicza w Gdyni

RZ-EZP.271.43.2019/EJ                                                                                            
Gdynia, 10.07.2019r.           
 
 
 
                                      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej
i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z ul. Staniewicza w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2019
Data udostępnienia informacji: 10.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2019 15:44 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska