Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dedala 6-8 w Gdyni – etap 1

RZ-EZP.271.62.2019.NW                                                                                       Gdynia, 05.09.2019 r. (BIP)                                      
    
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę placu zabaw przy ul. Dedala 6-8 w Gdyni – etap 1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 05.09.2019
Data udostępnienia informacji: 05.09.2019