Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego w Gdyni

RZ-EZP.271.39.2018.EJ                                                                                 Gdynia, 06.09.2018r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę fragmentu
   ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego w Gdyni, prowadzonego
   w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.09.2018
Data udostępnienia informacji: 06.09.2018