Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu przeciwosuwiskowym skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska

RZ-EZP.271.19.2018.IK                                                                                 Gdynia, 25.04.2018r.   
 
 
                                                                                    
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu przeciwosuwiskowym skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 25.04.2018
Data udostępnienia informacji: 25.04.2018