Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów (...) w rejonach I, II i III na terenie Gdyni - część 1 i 3

RZ-EZP.271.30.2018.EJ                                                                                        Gdynia, 16.08.2018r.
Część 1 - Rejon I
Część 3 - Rejon III
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach I, II i III na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 16.08.2018
Data udostępnienia informacji: 16.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2018 12:15 Aktualizacja treści Natalia Wargacka