Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni – I etap

RZ-EZP.271.17.2018.JS/                                                                                        Gdynia, 22.05.2018r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację Kamiennej Góry w Gdyni – I etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 22.05.2018
Data udostępnienia informacji: 22.05.2018