Remont ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Sieradzkiej w Gdyni

RZ-EZP.271.49.2018.EJ                                                                            Gdynia, 03.08.2018r.
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Sieradzkiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 03.08.2018
Data udostępnienia informacji: 03.08.2018