Remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych w ul. PCK w Gdyni

RZ-EZP.271.50.2018.NW/DT………….                                                               Gdynia, 10.08.2018r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych w ul. PCK w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 10.08.2018
Data udostępnienia informacji: 10.08.2018