Remont chodnika przy ulicy Partyzantów w kierunku ulicy Kopernika w Gdyni

RZ-EZP.271.63.2018.IK                                                                                      Gdynia, 12.09.2018r.   
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodnika przy ulicy Partyzantów w kierunku ulicy Kopernika w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018