Przebudowa ulicy Oficerskiej w Gdyni

RZ-EZP.271.20.2019.KK
Gdynia, 20.05.2019r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Oficerskiej
w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019