Przebudowa ulicy Godebskiego w Gdyni

RZ-EZP.271.12.2019.EJ                                                                                      
Gdynia, 08.05.2019 r.
         
 
                            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Godebskiego
w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019