Przebudowa ul. WŁADYSŁAWA IV w zakresie drogi rowerowej i chodnika (...) w Gdyni

ERZ-EZP.271.68.2020.EJ.5812                                                                                              
Gdynia, 28.09.2020r.
 
 
 
 
                                         INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. WŁADYSŁAWA IV
w zakresie drogi rowerowej i chodnika, na odcinku od SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do rejonu zjazdu do szkoły X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 29.09.2020