Przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni

ERZ-EZP.271.45.2020.EJ.KK
Gdynia, 24.07.2020r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.07.2020
Data udostępnienia informacji: 24.07.2020