Przebudowa placu zabaw przy ul. Zbożowej w Gdyni

RZ-EZP.271.22.2019.JS                                   Gdynia, 15.04.2019 r.                                                                     
 
                         INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw przy ul. Zbożowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 15.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019