Przebudowa placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni

Gdynia 01.10.2018r.
RZ-EZP.271.66.2018.IK                                                                                    
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 01.10.2018
Data udostępnienia informacji: 01.10.2018