Przebudowa placu zabaw przy ul. Okrzei w Gdyni – Etap 1RZ-EZP.271.76.2019.EJ                                                                                         
Gdynia, 25.10.2019r.
 
 
                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw
przy ul. Okrzei w Gdyni –  Etap 1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 25.10.2019
Data udostępnienia informacji: 25.10.2019