Przebudowa placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.59.2020.KK
Gdynia, 05.10.2020r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw przy ul.Gulgowskiego w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.10.2020
Data udostępnienia informacji: 05.10.2020