Przebudowa placu zabaw pomiędzy ul. Morską a ul. Komandorską w Gdyni

RZ-EZP.271.11.2019.EJ                                                                                     
Gdynia, 29.04.2019 r.
                                     
 
        
 
                                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw pomiędzy ul. Morską a ul. Komandorską w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 29.04.2019
Data udostępnienia informacji: 29.04.2019