Przebudowa placu zabaw pomiędzy ul. Morską a ul. Komandorską w Gdyni

RZ-EZP.271.1.2019.EJ                                                                                         
Gdynia, 21.02.2019 r.
 
 
 
 
                                              INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw pomiędzy
ul. Morską a ul. Komandorską w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2019