Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni

ERZ-EZP.271.78.2020.EJ.6238
Gdynia, 16.10.2020r.
 
 
 
                                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020
Data udostępnienia informacji: 16.10.2020